Highlights of Past Projects

Sukagawa Municipal Junior High School No 3.

Sukagawa Municipal Junior High School No 3.

details

Office Building of Arakawa Mokuzai Co., Ltd., Nakoso Plant.

details

Akai Sawmills

Akai Sawmills

details

Kosuge Town Gymnasium

Kosuge Town Gymnasium

details

Yamamoto-Cho, Yamashita No. 2 Elementary School

Yamamoto Choritsu Yamshita Elementary School No 2

details

Midorinoshi Daycare Center

Midorinoshi Daycare Center

details

Chigusa Kodomo-En (Chigusa Children’s Park)

Chigusa Kodomo-En (Chigusa Children’s Park)

details

Shikoh Gakuen Kanaya Kindergarten

Shikoh Gakuen Kanaya Kindergarten

details

Kaze to Midori no Nintei Kodomo-En

Kaze to Midori no Nintei Kodomo-En

details

Kenkoh Kagaku Daigaku (Kangoh Gakubu No.1 Building)

Health Science University Nursing Faculty – Building No. 1

details

Ohkyu Kasetsu Jutaku (Temporary Relief Housing)

Ohkyu Kasetsu Jutaku (Temporary Relief Housing)

details

Irima Fukugoh Tenjijoh (Irima Demonstration Unit)

Irima Fukugoh Tenjijoh (Irima Demonstration Unit)

details

Tsukuba International School

Tsukuba International School

details

Kabushiki Kaisha Hayashi Zaimokuten Co., Ltd.

Kabushiki Kaisha Hayashi Zaimokuten Co., Ltd.

details

Ohtsuki Vocational School

Ohtsuki Vocational School

details

© 2015 K.K. Daitec.